[Translate to Poland:] Can-Fite Signs $42.7 Million Out-Licensing Deal with Ewopharma

1
Udostępnij
 

SCHAFFHAUSEN, SZWAJCARIA I PETACH TIKVA, IZRAEL, 16 marca 2021 r. –  Can-Fite BioPharma Ltd. (NYSE American: CANF) (TASE:CFBI), firma biotechnologiczna rozwijająca gamę zastrzeżonych leków małocząsteczkowych stosowanych w stanach zapalnych, nowotworach i wątrobie ogłosiła dzisiaj, że podpisała umowę na wyłączną dystrybucję ze szwajcarską firmą Ewopharma dotyczącą leku Piclidenoson w leczeniu łuszczycy oraz leku Namodenoson w leczeniu chorób wątroby, a mianowicie raka wątrobowokomórkowego (HCC), najczęstszej postaci raka wątroby, oraz niealkoholowego stłuszczeniowego zapalenia wątroby (NASH). Zgodnie z warunkami umowy dystrybucyjnej Ewopharma zapłaci na rzecz Can-Fite 2,25 mln dolarów z góry oraz maksymalnie 40,45 mln dolarów płatne po osiągnięciu kluczowych parametrów regulacyjnych i sprzedażowych plus 17,5% opłat licencyjnych od sprzedaży netto. W zamian Ewopharma będzie miała wyłączne prawo do wprowadzania na rynek i sprzedaży leku Piclidenoson w krajach Europy Środkowo-Wschodniej (CEE) oraz Namodenoson w krajach Europy Środkowo-Wschodniej i Szwajcarii. Ewopharma ma prawo rozszerzyć umowę dystrybucyjną na nowe wskazania, które Can-Fite może zidentyfikować dla swoich kandydatów na leki.

Ewopharma to organizacja zajmująca się marketingiem farmaceutycznym, która pomaga firmom farmaceutycznym uzyskać dostęp do rynków w Europie Środkowo-Wschodniej i Szwajcarii. Oprócz Can-Fite, Ewopharma ma umowy dystrybucyjne z wieloma wiodącymi firmami z branży opieki zdrowotnej na całym świecie.

„Jesteśmy bardzo zadowoleni z zawarcia tej umowy dystrybucyjnej z firmą Ewopharma, liderem dystrybucji farmaceutycznej w Europie Wschodniej. Jest to transakcja o dużej wartości, która zapewnia nierozwadniające finansowanie Can-Fite, a po zatwierdzeniu przez organy regulacyjne zapewnia naszym produktom natychmiastowy dostęp i dystrybucji na rynku europejskim” – stwierdził wiceprezes Can-Fite ds. rozwoju biznesu, dr Sari Fishman.

Dr Shila Schneider, menedżer ds. rozwoju biznesu Ewopharma Group, dodaje: „Jesteśmy zaszczyceni możliwością współpracy z firmą Can-Fite i pomaganiem w dostarczaniu jej innowacyjnych i bardzo potrzebnych nowych metod leczenia pacjentom na naszym rynku w Europie Środkowo-Wschodniej i Szwajcarii. Jest to kluczowa strategiczna umowa dotycząca terapii uzupełniających nasze portfolio w gastroenterologii, onkologii i immunologii oraz wzmacniająca wieloletnie zaangażowanie Ewopharma na rzecz całego regionu.”

O Piclidenosonie

Piclidenozon to nowy, pierwszy w swojej klasie, drobnocząsteczkowy agonista receptora adenozyny A3 (A3AR), biodostępny po podaniu doustnym, o korzystnym indeksie terapeutycznym wykazanym w badaniach klinicznych fazy II. Obecnie jest oceniany w międzynarodowym badaniu fazy III jako lek na umiarkowaną do ciężkiej łuszczycy oraz w amerykańskim badaniu fazy II dotyczącym leczenia umiarkowanej do ciężkiej postaci COVID-19.

O Namodenosonie

Namodenozon to niewielki lek dostępny po podaniu doustnym, który wiąże się z dużym powinowactwem i selektywnością z receptorem adenozynowym A3 (A3AR). Namodenozon oceniano w badaniach fazy II w dwóch wskazaniach: jako lek drugiego rzutu w leczeniu raka wątrobowokomórkowego oraz w leczeniu niealkoholowej stłuszczeniowej choroby wątroby (NAFLD) i niealkoholowego stłuszczeniowego zapalenia wątroby (NASH). A3AR ulega wysokiej ekspresji w komórkach chorych, podczas gdy niską ekspresję stwierdza się w komórkach normalnych. Ten zróżnicowany efekt zapewnia doskonały profil bezpieczeństwa leku.