EWOPHARMA – YOUR ENTRY TO CEE
PHARMA MARKETS

Ewopharma was founded in 1959, so we draw on decades of knowledge and experience in the healthcare industry to provide our partner companies with access to the pharmaceutical markets in Central Eastern Europe (CEE) and Switzerland. Our tailor-made medical marketing helps firms in the pharma sector to expand their operations on an international level with a local partner at their side – bringing their healthcare products to a wider audien

The research behind the development of innovative drugs and pills that sponsor casinos is based on the latest research that links casinos to every possible means of helping$15 minimum deposit casinosvisitors who may have health problems. The research of a new drug is extremely important, which is why the casino donates enormous funds for the invention of drugs that will help save more than one human life.

READ MORE

 

Ewopharma
przepustka do rynków farmaceutycznych
Europy Środkowo-Wschodniej

Założona w 1959 r. firma Ewopharma korzysta z wieloletniej wiedzy i doświadczenia w branży medycznej, aby zapewnić spółkom partnerskim dostęp do rynków farmaceutycznych Europy Środkowo-Wschodniej i Szwajcarii. Nasz dostosowany do potrzeb marketing medyczny umożliwia firmom farmaceutycznym rozwój działalności na szczeblu międzynarodowym przy współpracy z lokalnym partnerem –dostarczając produkty lecznicze do szerszego grona odbiorców.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

PRODUKTY

Wprowadzamy produkty farmaceutyczne i prozdrowotne na rynki docelowe i asystujemy naszym partnerom w niesieniu pomocy innym.

 

PARTNERZY i MARKI

Jesteśmy dumni z tego, że staliśmy się partnerem z wyboru w zakresie innowacyjnych produktów na rynku farmaceutycznym. Cenimy długotrwałą współpracę, która przynosi korzyści wszystkim zaangażowanym stronom.

 

 

OBSZAR DZIAŁALNOŚCI