Kontakt

Centrala

Ewopharma AG

Vordergasse 43 8200

Schaffhausen, Switzerland

Tel.: +41 (0) 52 633 09 99

E-mail: info@remove-this.ewopharma.com

Biuro

Ewopharma AG Sp. z o.o.
ul. Leszno 14
01-192 Warszawa

Telefon +48 (0) 22 620 11 71

Faks +48 (0) 22 620 24 02

info@remove-this.ewopharma.pl


Zgłaszanie Działań Niepożądanych Leków
Jeśli chcesz zgłosić wystąpienie działania niepożądanego lub przekazać inną informację dotyczącą bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych dla których Ewopharma jest przedstawicielem w Polsce, kliknij tutaj
pharmacovigilance@remove-this.ewopharma.pl
 
Zgłaszanie Działań Niepożądanych Kosmetyków 
Jeśli chcesz zgłosić lub przekazać informację na temat ciężkich działań niepożądanych kosmetyków z serii Revalid, dla których Ewopharma jest osobą odpowiedzialną na terenie Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego, kliknij tutaj
cosmetovigilance@remove-this.ewopharma.pl

Zgłaszanie Działań Niepożądanych Suplementów Diety
Jeśli chcesz zgłosić wystąpienie działania niepożądanego lub przekazać inną informację dotyczącą bezpieczeństwa stosowania suplementów diety, dla których Ewopharma jest przedstawicielem w Polsce, kliknij tutaj
nutrivigilance@remove-this.ewopharma.pl
 
Reporting of Cosmetics Undesirable Effects
If you want to report the undesirable effects or other information concerning Revalid range cosmetics for which Ewopharma is a responsible person in UE/EEA, click here
cosmetovigilance@remove-this.ewopharma.pl

 

Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, Panią Magdalenę Nazar. Z Inspektorem można się skontaktować pod adresem mailowym: daneosobowe@remove-this.ewopharma.pl.